Allmänt

 • Dessa allmänna villkor gäller Nordic trampoline parks AB (org. nr 559030-2120) Birger Jarlsgatan 18A, 11434, Stockholm, e-post: info@yoump.se Yoump är en sport- och nöjesarena som tillhandahåller sport- och fritidsaktiviter på de platser som anges på kartan http://yoump.se/omoss
 • Villkoren gäller för din användning av webbplatsen yoump.se samt vår samarbetspartner BRP. Vilkoren gäller din bokning och ditt köp av biljetter till våra sport- och fritidsaktiviteter och anläggningar samt för din användning av våra tjänster.
 • För att använda webbplatsen, boka och köpa biljetter online till våra sport- och fritidsaktiviteter måste du vara minst 18 år, behörig att sluta avtal samt acceptera att du är bunden av villkoren i sin helhet. Om du är yngre än 18 år krävs din förmyndares samtycke.

Säkerhet

 • Alla som besöker våra anläggningar förbinder sig att följa de instruktioner, regler och riktlinjer som tillhandahålls i parkerna, eller som från tid till annan meddelas av våra instruktörer.
 • Målsman ansvarar för barn under 18 år och all hoppning sker på egen risk.

Bokningar och köp

 • Du kan boka och köpa de produkter och tjänster som erbjuds på http://yoump.se och https://yoump.brponline.se. Priserna för våra produkter och tjänster anges i svenska kronor och inklusive moms.
 • Betalning kan ske via de betalningsalternativ som erbjuds på webbplatsen. Notera att betalningstjänsterna sker via fristående betalningstjänstleverantörer och förutsätter att du accepterar villkoren för betalningstjänsterna. Läs och säkerställ därför att du accepterar dessa tredjepartsvillkor innan du genomför en bokning eller ett köp.
 • Vid bokningar eller köp måste du uppge namn, kontaktuppgifter, betalkortsinformaton och/eller de andra uppgifter som uttryckligen anges på webbplatsen.
 • För vissa bokningar eller köp och viss användning av Webbplatsen eller Tjänsterna kan krävas att du registrerar ett användarkonto enligt de instruktioner som anges på Webbplatsen samt att du loggar in via användarnamn och lösenord. Du ansvarar själv för att hålla användarnamn, lösenord och andra inloggningsdetaljer hemliga samt för all användning som sker via ditt användarkonto. Om du upptäcker eller har skäl att misstänka obehörig användning av ditt användarkonto måste du omedelbart kontakta oss.
 • Du ansvarar för att vid varje tidpunkt tillhandahålla och vidmakthålla fullständig, korrekt och uppdaterad information. Du får inte utge dig för att vara någon annan. Om du använder någon annans namn eller uppgifter måste du med andra ord först inhämta dennes medgivande.
 • Efter att du genomfört en bokning eller ett köp kommer du att få ett bekräftelsemejl till den e-postadress som du uppgivit vid din beställning eller som kopplats till ditt användarkonto. Kontrollera noga innehållet i bekräftelsemejlet och meddela oss omgående om du noterar några fel eller brister. Om du inte fått ett bekräftelsemejl inom två dagar måste du omgående kontakta oss.

Avbokningsregler

 • Inga återbetalningar görs och du kan inte föra över bokningen på någon annan. Möjlighet att flytta fram bokningen till ett nytt datum finns. Hör av dig så snabbt som möjligt om du upptäcker något fel vid bokning eller köp av biljetter till våra sport- och fritidsaktiviteter och ‑anläggningar.
 • Vänligen notera att ångerrätten i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte gäller vid avtal rörande fritidsaktiviteter.


DATASKYDD & COOKIES

För information besök dataskyddspolicy & Cookiespolicy

Vid frågor och funderingar

Kundtjänst