Information om våra åtgärder gällande Covid-19

För oss på YOUMP är säkerheten det viktigaste, både när det kommer till våra besökare och till vår personal. I rådande situation gällande covid-19 (coronavirus) och dess spridning har vi tagit en rad åtgärder.

Vi har bland annat begränsat antalet personer i våra trampolinparker vilket innebär att vi reserverar oss rätten att prioritera hoppandes i trampolinparken. Detta innebär att medföljande (som ej betalat för hopptid) kan be ombedda att lämna om det är så att vi upplever att det blir trångt. Barn under 10 år måste ha en vuxen med sig i lokalen.

I och med den nya pandemilagen som trädde i kraft 10 januari 2021 har vi justerat antalet besökare i våra parker. Maxantalet som får vistas i parken samtidigt baseras på lokalens yta vilket innebär att antalet varierar. Dock har vi ett eget maxtak som innebär att vi släpper in betydligt färre besökare än vad maxtaket tillåter. Detta för att minska eventuell smittspridning ytterligare. Se respektive parksida för mer information.

Vi kommer fortsatt att hålla våra parker öppna då vår verksamhet främjar folkhälsan och vi vill, på Folkhälsomyndighetens inrådan, fortsätta att sprida rörelseglädje och uppmuntra till fysisk aktivitet.

Här hittar du mer information om de åtgärder vi tagit för att ta vårt ansvar att minska eventuell smittspridning av Covid-19 (coronavirus).

Om du inte har möjlighet att komma till våra parker just nu, men ändå känner att du vill stötta oss i denna svåra situation - köp gärna ett presentkort

STÖTTA OSS
Covid